“Khi bạn hiện hữu tại khoảnh khắc hiện tại thì bạn ngắt mạch diễn tiến câu chuyện của mình về quá khứ và vị lai rồi sự thông tuệ chính tắc cùng với tình yêu thương sẽ xuất hiện”

“Khi bạn hiện hữu tại khoảnh khắc hiện tại thì bạn ngắt mạch diễn tiến câu chuyện của mình về quá khứ và vị lai rồi sự thông tuệ chính tắc cùng với tình yêu thương sẽ xuất hiện”

~ Eckhart Tolle – Tác giả, diễn giả & bậc thầy về tâm linh người Canada gốc Đức, nổi tiếng với tác phẩm “The Power of NOW” (phiên bản tiếng Việt “Sức mạnh của HIỆN TẠI”)

Nguồn: Present Moment Reminder (Lời nhắc nhở về khoảnh khắc hiện tại)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *